• Manastirea Doroteia - Slide 2

În Bucovina binecuvântată de Dumnezeu, numele sfinților stau înscrise pe frescele mănăstirilor voievodale, în icoanele din casele frumos zugrăvite și maiestuos lucrate în lemn. Nu lipsesc sfinții din troițe, din stâni, din colibele unde vara se adăpostesc oamenii care lucrează pajiștile însorite, pregătind fânațul dobitoacelor pentru iernile lungi și geroase. Astfel, adevărul revelat al Duhului Sfânt stă împletit cu realitatea istoriei crude a acestei nații.

Chipul smerit al cuviosului Daniil Sihastrul stă mărturie vie a sângelui vărsat de vitejii ostași ai lui Ștefan Vodă. Icoana Sfântului Leontie de la Rădăuți este legată de vrednicia istorică a plaiurilor Bucovinei înduhovnicite în vatra Mănăstirii Putna. Scrisul, caligrafia, pictura, sculptura, broderia sunt elemente sacre ale culturii medievale care împodobesc astăzi muzeele mănăstirilor din Bucovina.